SPOR
   İnsanların tarih sahnesine çıkısıyla sporun doğuşu birbirine paralel olduğu varsayılır.Çünkü insan beden gücüyle hemcinsinden üstün olmak ,onlara karşı üstünlük sağlama ihtiyacı duyar.Bu da sporun temel taşlarından ”rakibe üstünlük sağlama ”içgüdüsünü ön plana çıkarır.Beden kültürüyle ilgili bu etkinlikler tarihin tozlu sayfalarını karıştırdığımızda İlkçağlar da Ortaasya , Önasya ,Mezopotamya Nil ve Akdeniz bölgelerinde görüldü.Asya ‘ da Türk ,Çin ,Hint kültürleri , Nil deltasında Mısır Mezopotamya ‘ da Sümer Asur-Babil uygarlıkları ve Anadolu da gelişmelere sahne oldu.
    Beden diline bu kadar önem verilmesinin nedeni;o çağlarda yapılan savaşlardır.Tanrı ve tanrıçalara ancak güçlü beden ve bedensel güçle layık olunabileceği inancı varolduğundan spor aynı zamanda kutsal değer de taşırdı.Bunun somut örnekleri ;Eski Mısır ‘da Fravunlu lar ülkeyi yönetecek yetenekte olduklarını avcılıkta ok atmadaki üstünlüklerini göstererek kanıtlardı.Tanrılar  tanrısı Zeus adına düzenlenen kutsal ”Olimpia” şenlikleri ve benzer kutsal oyunlar Delfi  ,Korint ,Nemea kentlerinde de düzenlenirdi.Eski Roma ‘ da da spor büyük ilgi gördü ancak zırhlı eldivenlerle yapılan boks ,rakiplerinin kolunu ,bacağını, boynunu kırmayı sakıncasız sayan güreş, insanların vahşi hayvanlarla yaptığı mücadele ,kanlı glatyatör gösterilerine kadar uzandı.Roma ‘ da spor ”stadion” adı verilen eski Yunan spor alanlarından çıkıp ” cirsus” adı verilen kanlı gösteri alanlarına girdi.
    Spor yüzyıllar boyu gelişerek 19. yy içinde en büyük aşamaya ulaştı.1863 te İngiltere ‘ de futbolun ortaya çıkışı, 1880 de atletizm kulüplerinin kurulmasıyla son şeklini  o tarihten sonra Endüstriyel spora bıraktı.
    Günümüzde Endüstriyel  spora  karşı,Sosyal spor! Kapitalizminden beslenmeyen insanı yok etmeye değil de insanı sağlıklı ve mutlu kılmaya yönelik rantsız bir alternatif Sosyal spor.
    Bir sonraki yazımızda Endüstriyel  sporu irdeleyeceğiz.
                                                                                                 KADRİYE TUNÇ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here