Tarihte Bugün-Doğum Yıl Dönümünde Che Guevara’ nın 10 Sözü

0
1-Kaybettiğin tek savaş, uğrunda savaşmaktan vazgeçtiğindir.

2-AyakkabıIarımın aItı deIikti; ama üstü her zaman boyaIıydı.

3-Peşinden gidecek cesaretin varsa, bütün hayaIIer gerçek oIabiIir!

4-YoksuIa güImedim, zenginIiğe özenmedim, faşistIeri sevmedim, eziIenIeri dövmedim, ben devrimci doğdum, devrimci öIeceğim.
5-DizIerimin üzerinde yaşamaktansa,ayakIarımın üzerinde öImeyi tercih ederim.

6-Düşmanın yoksa, hayatta hiç başarıIı oIamadın demektir.

7-Aç insanIarın karnını doyurduğum zaman bana kahraman diyorIar. BunIarın neden aç oIduğunu sorduğum zaman ise; bana komünist diyorIar.

8-Bir devrimci başkasına atıIan tokadı kendi yüzünde hissedendir.

9-Bir çiçeği öIdürebiIirsiniz ama baharı öIdüremezsiniz.

10-Hayatta öyIe seçimIer yap ki; kazandığın şeyIer, kaybettikIerine değsın.

 

Leave A Reply