Okumagrubu

Danıştay’dan Kış Saati Kararı

0 21

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, geçen yıl Eylül ayında aldığı Bakanlar Kurulu’nun tüm yurtta sürekli yaz saati uygulaması yönündeki kararının yürütmesini durdurdu. Yüksek Mahkeme, yasanın yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu’nun sınırlı yetki verdiği belirtilirken, buna karşın Bakanlar Kurulu’nun uygulamayı sürekli hale getirerek yetki aşımı yaptığı vurgulandı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Bakanlar Kurulu, 8 Eylül 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla sürekli yaz saatine geçilmesine hükmetmişti. 2016-9154 sayılı “Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulaması Hakkında Karar”ın 1. maddesinde; “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla; bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03:00’ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasını, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır” düzenlemesi yer aldı.

 Hükümet, bu kararı ise 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2. maddesinde, “Griniç’e göre otuzunca derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” hükmünde dayandırdı.

Söz konusu uygulamayla kış saati artık tarihe karışmıştı. Ancak kış saati döneminde yaz saati uygulanması, özellikle öğrencilerin sabahları karanlıkta okula gitmesi gibi sorunlara neden olmuştu. İstanbul’da oturan bir yurttaş adına avukatlar Bürgehan Emrağ ile Kaan Karcılıoğlu, Bakanlar Kurulu’nun söz konusu kararının iptali amacıyla Başbakanlık ve Enerji Bakanlığı aleyhinde Danıştay’da dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Avukatlar bu kararı Danıştay’ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na taşıdı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, vatandaşın başvurusunu haklı bularak, dairenin kararını kaldırdı ve Bakanlar Kurulu’nun sürekli yaz saati uygulanması yönündeki kararının yürütmesini durdurdu.

YETKİ AŞIMI YAPILDI

Kararın gerekçesinde, 697 sayılı yasayla Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin sınırlı bir yetki olduğu, bu yetkinin “başlanıç ve bitiş tarihleri belirtilmek” ve “bir saati aşmamak şartıyla” kullanılacağına dikkat çekilirken, şöyle denildi:

“Anılan yasanın sözkonusu yetkinin süreklilik arzedecek şekilde kullanılması konusunda Bakanlar Kurulu’na bir yetki vermediği tartışmasızdır. Dava konusu edilen Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesi incelendiğinde, 697 sayılı yasanın 2. maddesi ile Bakanlar Kurulu’na başlanıç ve bitiş tarihlerini belirlemek suretiyle yaz saati uygulaması konusunda verilen yetkinin sürekli hale getirilerek kanunun verdiği yetki kullanımının aşıldığı, başka bir ifadeyle yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirildiği ve bu haliyle anılan kararın 697. sayılı kanunun ilgili maddesini değiştirir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.”

Karar, 14 Eylül 2017 tarihinde oy çokluğu ile alındı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Eğer Bakanlar Kurulu, yeni bir karar almazsa, 30 Ekim’de Türkiye’de kış saati uygulaması tekrar başlayacak. Bu kapsamda 30 Ekim’de saatler bir saat geri alınacak. Yani, Türkiye’de gün bir saat geç başlayacak.
danistay-surekli-yaz-saati-kararinin-yurutmesini-durdurdu-357402-1.danistay-surekli-yaz-saati-kararinin-yurutmesini-durdurdu-357403-1.

Leave A Reply

Your email address will not be published.