bankaBDDK, Bank Asya’yı TMSf’ye devrettiğini açıkladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu(BDDK)’nun Bank Asya’ya 4 Şubat 2015 tarihinde yönetimine  el koymuştu.Aradan yaklaşık 3 ay geçtikten sonra BDDK,Bank Asya’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF)’na  devredilmesine karar verdiğini açıkladı.
BDDK’nın resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 29/05/2015 tarih ve 6318 sayılı Kararı ile;

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Asya Katılım Bankası A.Ş. ile ilgili olarak yapılan denetimler neticesinde, Banka’nın mali bünyesi, ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerinde yaşanan sorunların katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arzettiğinin ortaya çıkması nedeniyle, Banka’nın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Kanunun

71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verilmiştir.”

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here