175514_2

Kapitalizmin getirdiği eşitsizlikle , insanı kendisine ve topluma yabancılaştırır.Bunu yaparken de yaşam alanlarını metalaştırır ,  rant ve sermayesini güçlendirdiği iktidar ve burjuvazinin toplumsal sömürge düzenini oluşturur.
İnsanı özgürleştiren kolektif bir zemin olan topluma kültürel ve sağlık anlamında alternatif sunan spor , yaşamın var olan kurgusuna da sahip olmasını sağlar.Oyunlar ütopyacı yönüyle insanı toplumsallaştırırken geleceğe dair umut vaad eder.Mesela; bir sonraki spor aktivitesinde başarıyı ve takımın/kişinin gelişim sağlamasını veya daha sağlıklı olmasını öngördüğü gibi.Kapitalizm bu gerçeği tersine çevirir olumlu yönlerini ortadan kaldırır.Oyunu endüstriyelleştirip  iktidarın kurgusunun ürünü olan yabancılaştırılmış ve ticari rant olarak önümüze servis eder.
Tüketim kültürünü pratiğe dönüştüren endüstriyel spor , sömürdüğü sınıfın gündelik pratiğini de belirler.Bu anlamda kapitalist sistem emperyalizmle birlikte en iyi doğru seçimin bu olduğuna inandırmaya çalışır.Bu bağlamda tüketim kültürünün bir aracı olarak futbol seçilmiş ve endüstriyelleşmiş, kendi egemen sınıfını güçlendirmiştir.Spor deyince aklımıza ilk gelenin futbol olması bu yüzdendir.
Sistem , futbolu kullanarak toplumu birbirine yabancılaştırdığı gibi statlarda toplumsal tepkinin önüne geçmek için insanların gündelik pratikteki sorunların kaynağı olarak ‘öteki’ leri hedef almalarını sağlayan popüler milliyetçiliği , ırkçı şiddeti kitleselleştirerek meşrulaştırıp kutuplaştırır.Dolayısıyla egemen sınıf ,kapitalizm-emperyalizmin işbirliğiyle toplumsal şiddet ve ırkçı söylemlerin yolunu açarken buna karşı mücadele eden muhalif tribünler oluşmuş olup , endüstriyel spora karşı mücadele etmektedir.
Egemen sınıfa karşı oluşan muhalif tribünlere sistem karşı çıkar ,adil eşitlikçi emeğe saygı duyan , rant alanı olarak görmeyen sosyal sporun önünü kapatmaya çalıştığı gibi kitlelerle arasına girerek, tribünlerin halka seslerini duyurmasında önüne geçer.
Kapitalizmin etkisinde futbol, erkek egemen ırkçı saldırgan mantığı meşrulaştırdığı , yeniden üretmesine devam ederken yeni bir dünyanın mümkün olduğuna inananların sporu irdeleyip, sorgulaması ve onları egemen sınıfın elinden alıp kendi alternatifi olan sosyal sporun gelişmesi gerekir.
Toplumsal muhalefetin kitleselleşmesi için toplumsal olarak yeni olanakları ararken sendika, gençlik örgütleri ,siyasi parti, dernekler denetiminde futbol takımları kurarak ezilen sınıfın kendilerini temsil ettiği bir örgütlenme biçimi, sporu yeniden biçimlendirir.Toplumsal iletişimi ve dayanışmayı sağlayan alternatif ligler,turnuvalar tüketen topluma karşı üretici toplumu oluşturarak endüstriyel spora karşı yeni bir direniş hattı açar.
Toplumsal anlamda muhalefetin kullandığı bu yöntemin örnekleri tarihte mevcuttur.Bir sonraki yazımızda sosyal sporun mümkün olduğunu gösteren taraftar tribünlerini inceleyeceğiz.

Kadriye Tunç

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here