sevgiSevgi demek emek demektir.sevginin gelişmesi için tarafların birbirini tanıması gerekir

Bu tanıma ve bilgilenme için girdiğimiz çaba emektir..Tanıma duyu organlarıyla başlar ve biçime yöneliktir.Görür görmez vurulduğunu söyleyen bireylerde daha çok göz organıyla algılanan biçimsel güzelliğe dayalı bir sevgi daha doğrusu ilgi oluşur.Bu ilgi daha sonra elde edilecek bilgilenmelerle ya dağılıp gider yada güçsüz gibi görünen sevgi sağlam bir birlikteliğe dönüşür.Bilgilenme sürekli yükseldikçe sevgi inişli çıkışlı rota izler .Karşı tarafın öğrenilen her yeni yönü ,duygu ve düşüncelere de etkide bulunur .Buda değişmelere yol açar.Durağan bir sevgi olmadığı gibi sürekli yükselen bir sevgide yoktur her bilgilenme aşamasın da oluşan duygu ve düşünce birliği karşımıza sevgi olarak çıkar. Hoşlanma,cinsellik,saygı,anlayış,güven,aranan kişilik özellikleri,aranan düşünce özellikleri sevginin oluşmasının bazı nedenleridir.

Kişilik ve dünya görüşü biçimden daha önemlidir.Bireylerin düşüncelerini davranış ve düşüncelerinden yakalarız. Sevgililer ne denli çok beraber olurlarsa kişiliklerini öğrenme hızı o derece artar.Bireyler karşılıklı kişiliklerini tanımak ile bütünleşmeyi yakalayıp yakalayamayacakları hakkında bir fikre sahip olurlar.Kişilik sıkılgan,hareketli,hareketsiz,neşeli,neşesiz,dik başlı,uysal,kendini beğenmiş vb. bireyin duruma ilişkin hallerini ifade eder.Çocuğa çevresi kişiliğini ve hayat felsefesini birlikte verir.Çocuk tercih yapacak güce sahip olmadığından sadece verileni alır. Kişiliğin oluşumu ile dünya görüşü arasında sıkı bir bağ vardır.Buna karşın aynı dünya görüşünü benimseyen insanların yaşam koşulları,yetişme tarzları aynı olmadığından farklı kişilik özellikleri gösterebilirler.Tarafların yapması gereken dünya görüşlerini bütünleştirmeleridir. Tanımak nasıl bir eylemi ifade ediyorsa ortaklaşa çabada bir eylemi yani emeği ifade eder.bütünleşmek Bilgi ve ilgilerini paylaşmak,sorunları kabul etmek,bunun çözümü için çaba sarf etmek,bir şeyler paylaşabilmektir.Bütünleşmede hem verme hem alma vardır.Veren bir şey kaybetmediği gibi,alanda bir çıkar elde etmez.Ama ortaklaşa bir şeyler yaşamanın verdiği sevinci yaşarlar.Mutluluk karşı taraftan değil ,karşı tarafın da dahil olduğu birlikte yaratılan durumdan,yaşamdan kaynaklanır.bütünleşmenin kuvveti sevginin gücüdür.Bütünleşmeye hayatın her alanında rastlamak mümkündür.En çok günlük sohbet ve tartışmalarda bunun eksikliğini görürüz.Genelde tartışmalarda birey karşıdakini alt etme yenme amacını güder.Böyle bir tartışmada bireylerin kendilerini geliştirmeleri düşünülemez.Böylelerinin bütünleşme değil zafer elde etmek gibi bir derdi vardır.Ama bütünleşemedikten sonra asla sevgiye ulaşamazlar.

Karşı tarafla samimi olarak ilgilenen kişi konuşma ve davranışlarında bunu gösterir.İşin içinde samimiyet varsa,ilginin gösterildiği kişi tavırsız kalamaz.Kişi karşı tarafın kişiliğine,düşünceye yöneliyorsa bu düşünceyi açar ve ortak noktalar arar.Böylece bir üst noktaya çıkabilir ve bütünleşmek istediği şeyi değiştirir ,korur,yaşaması için çaba sarf eder. İlgi bütünleşme isteğinin kanıtıdır ,ilgi tanıma isteğidir,ilgi karşı tarafı harekete geçirecek arada köprü oluşturacaktır.

Saygı bireye verilen değerdir ve saygının varlığı için tanıma şarttır.İlgi tanımanın kapısını aralar,sevgi ise açılan bu kapıdan içeri girer.Birbirine saygısı olmayan bireylerin hangi konuda,hangi alanda olursa olsun bütünleşmeleri düşünülemez.Saygının var olup olmadığı davranışlardan,ses tonundan, bakışlardan,sözlerden anlaşılır.Birbirine saygısı olmayan bireyler bir tartışamaya girdiklerinde herhangi bir sonuca varmazlar sadece yıkıcı isteklerini birbirlerine yöneltmekle meşguldürler.

Anlayış bütünleşmek istenilen kişinin,içinde bulunduğu bazı eksik ve zaafları aşması için tanınan zamandır amaç ona yardımcı olabilmek ve samimi olduğunu göstermektir.İnsan ilerledikçe hata yapar,kişinin yapması gereken anlayışlı olmasıdır .Önemli olan yapılması değil tekrarlanmamasıdır

Zeki Özkorkmazsevgi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here