Birleşik Haziran Hareketi olarak; 1 Kasım’da, saltanatın kaldırılmasının yıldönümünde yaptığımız “Saltanata Geçit Yok! Başkanlığa Hayır!” başlıklı basın toplantısında, 20 Kasım’da büyük bir halk buluşması gerçekleştireceğimizi açıklamış ve tüm muhalefet güçlerini, kalbi özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için atan herkesi mitinge omuz vermeye davet etmiştik.

Basın toplantısını takip eden süreçte, AKP Saray Rejimi’nin saldırılarının yoğunlaşması üzerine Hareketimiz; saldırının topyekun karakterini, seçilmiş vekil, belediye başkanı ve basına dönük saldırılar karşısında öne çıkan ‘Teslim Olmuyoruz’ söz ve pratiğini ve memleketin birleşik güçlü bir yan yana duruş ihtiyacını gözeterek 20 Kasım Mitingi’ni ‘Teslim Olmayacağız’ şiarıyla ortaklaştırma kararı aldı.

Halkımız çağrıya olumlu karşılık verdi. ‘Teslim Olmayanlar’, AKP-Saray Rejimi’ne direnenler, Kartal’da sonsuz kardeşlik göğünün altında bir araya geldi. Örgütlü örgütsüz 20 binin üzerinde ‘Teslim Olmayan’ eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülke için aynı alanda toplandı. 20 Kasım’da omuz omuza veren on binlerin görüntüsü Aydınlık’tan Yeni Şafak’a, Sabah’tan Diriliş Postası’na dek bir bütün halinde gerici/işbirlikçi cenahı, havuz medyasını çileden çıkardı. Kara propaganda mekanizması, yalan ve çarpıtmaya dayalı haber bombardımanını miting saatine kadar sürdürdü. ‘Teslim Olmayacağız’ diyenler provokasyonlara da teslim olmayacaklarını göstererek miting alanını hınca hınç doldurdular. Hep birlikte umudu büyütüp özgür bir gelecek düşünü haykırdılar.

HAZİRAN; miting kararının alındığı andan itibaren yaygın bir tanıtım ve örgütlenme faaliyeti yürütmüş, gerek mitingin örgütlenmesi sürecinde gerekse de miting alanında yan yana geldiği mücadele dostlarına verdiği taahhütleri harfiyen yerine getirmiş, ortaklaşılan hususlara ve miting bütünlüğüne halel getirmemek için ‘görünmez olma’ pahasına büyük bir sorumlulukla hareket etmiştir. Tüm mücadele dostlarından da aynı sorumluluğu bekleyen Hareketimiz, bu noktada yaşanan eksikliklik ve ihlallere ilişkin eleştirilerini, devrimcilere yakışan bir üslupla muhataplarına ayrıca iletecektir.

Toplumsal muhalefet güçlerinin üzerindeki baskı her geçen gün ağırlaşmaktadır. Önümüzdeki dönem diktaya, saltanata karşı hep birlikte durma dönemidir.

10 Ekim Ankara Katliamı’ndan sonra halk muhalefetinin değişik kesimlerinin bir araya gelmesi, bu memlekette AKP-Saray Rejimi’ne asla teslim olmayacak milyonların bulunduğunu göstermiştir.

20 Kasım Mitingi, toplumsal muhalefet güçlerinin baskılara karşı ortak sorunlar etrafında, eylem birliği temelinde yan yana gelebileceğinin gösterilmesi açısından kıymetlidir.

Topluma tek adam yönetiminin, diktatörlük ve saltanat rejiminin dayatıldığı; yazarların, gazetecilerin, akademisyenlerin, milletvekili ve parti başkanlarının tutuklandığı; demokratik kurumların, derneklerin, televizyon ve radyo kanallarının kapısına kilit vurulduğu; halkların düşmanlaştırıldığı, demokratik siyasetin engellendiği böylesi bir dönemde HAZİRAN memleket için sorumluluk üstlenmeye hazırdır.

20 Kasım mitingi, HAZİRAN’ın bu sorumluluğu yerine getirebilecek en önemli güçlerden biri olduğunu göstermesi açısından da ayrıca önemlidir, kıymetlidir.

Bu memleketi; çocukların tecavüzcülerle evlendirilmesini savunacak denli alçaklaşan siyasal islamcılara, maden işçilerini göçüklerde katleden emek düşmanlarına, en küçük bir hak arayışını bile şiddetle bastıran zorbalara terk etmeyeceğiz !

20 Kasım’da ‘Teslim Olmayacağız’, ‘Saltanata Geçit Yok! Başkanlığa Hayır!’ diyenleri milyonların iradesiyle buluşturacak, hep birlikte Haziran Türkiyesi’ni kuracağız!

Birleşik HAZİRAN Hareketi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here