İBB KADIKÖYLÜLERİ, DOĞAYI, DENİZLERİ ZEHİRLEMEYE DEVAM EDİYOR
On derenin, beş ilçenin altmış sekiz km.lik bir alandan gelen tüm kirleticilerin toplandığı Kurbağalıdere’deki temizliği İBB ‘dip taraması yaparak çıkan zehirli çamuru kamyonlarla Moda ön arıtma tesislerine,Mavnalarla Hayırsız ada açıklarında denize dökmektedir . Yapılan uygulama halkın sağlığını tehdit etmekte ,denizleri kirleterek deniz ekolojik yapısını bozmaktadır.İBB yine suç işlemektedir.. Kurbağlıdere yi temizleme çalışmaları,kirlliğin kaynağı olan havzanın bütün olarak ele alınıp ,Mühendislik,Sağlık,Hukuk kurallarına uygun olarak yeniden projelendirilip acilen uygulamaya geçilmelidir.
Öncelikle 3.2 km.lik E5-Yoğurtçu Parkı arasında toplanan atık çamurun oluşumunu engellemek için 68 km.lik güzergahın çevresinden kaynaklanan kirliliği engellemek için önlem alınmalıdır
Kırılan kuşaklama kolektörlerini yeniden bağlamadığınızı, lağım sularını bu kolektörlere yönlendirdiğinizi biliyoruz. Kentsel dönüşüm sonucu ortaya çıkacak 200.000 nüfusun evsel atıklarını Moda ön arıtma tesislerine taşımak için başladığınız 3 metre çapındaki boru döşeme işini çok hızlı bir şekilde bitirilmelidir.
Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı civarında yapılan dip tarama ve temizleme işlemi sonucu çıkarılan çamur kamyonlarla Mühürdar ön arıtma tesislerine götürülüyor, orada seyreltilip drenaj pompaları ile Marmara’ya veriliyor.Ayrıca Ulaştırma Bakanlığıı nın mavnaları ile toplanan zehirli çamurlar ,hayırsız ada açıklarında denize dökülüyor. Yani yıllarca her türlü kimyasal organik atıkların reaksiyonu sonucu ortaya çıkan zehirli çamurlar Marmara’daki ekolojik yapıyı bozuyor ve yok ediyor. Aynı zamanda, denizden faydalanan insanları yavaş yavaş zehirliyor. Dip tarama sonucunda toplanan çamurlar, çamur bertaraf tesislerine götürülüp çevreye zarar vermeden yok edilmelidir.
İBB dip tarama ve tahliye işlerini yaparken , yılların birikimi sonucu oluşan çamur dan ortaya çıkan zehirli gazlar daha yoğun bir şekilde havaya karışıyor, insanlar zehirlendiği gibi nefes almasını engelliyor,insanlar evlerinde pencere açamıyor, sokakta dolaşamıyor, Yoğurtçu Parkı’na hiç giremiyor.
İBB’nin Üç yıldır yürüttüğü ıslah çalışmasının ; bilimsel, teknik, mühendislik,halk sağlığı açısından kabul görülebilecek hiçbir yanı yok. Yapılan çalışmalar , günü kurtarmaya ve şova yöneliktir.
İBB ‘Son üç yıldır insanları, çevredeki tüm canlıları zehirliyor. Denizin ekolojik yapısını bozuyor. İBB’nin bu uygulaması ,kente ve insanlığa karşı işlenen büyük bir suçtur. Kadıköy halkı,Kadıköy Kent Dayanışması olarak Anayasal ve Demokratik haklarımızı kullanarak ,İBB’nin yanlış uygulmalarını ve insan hakkı ihlallerini ülke kamuoyunda ve Avrupa kamuoyunda duyurmaya devam ederek mücadelemizi sürdürürken ilk aşamada hazırladığımız suç duyurusu dilekçelerini 19 Ağustos Çarşamaba günü Cumhuriyet Savcılıklarına teslim edeceğiz.

Üzeyir Uludağ-KKD

18 Ağustos 2015

üzeyir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here