Konteynır ücreti hukuka aykırı
Edirne İdare Mahkemesi, Karabıçak İnşaaat firması tarafından İskender Köyü’nde yaptırılan 36 adet konut için açılan davada belediye tarafından konteynır ücreti istenilmesinin hukuka aykırı olduğunu kararlaştırdı.
a584cdf8856b3275b874ddcbe3de0d07
İdare Mahkemesi’nin kararında, “Belediye Meclisi tarafından tarife ile ancak kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesinin belirlenebileceği, katı atıkların toplanması, çöp konteynır ve bidonlarının temini ve yerleştirilmesi, ilaçlama gibi hizmetlerin anılan yasal düzenleme uyarınca belediyelerin asli ve zorunlu görevleri arasında olduğu, öte yandan anılan hizmetler içinde hizmetten yararlananlardan 2464 sayılı kanunun mükerrer 44’üncü maddesi uyarınca çevre temizlik vergisi alındığı, dolayısıyla belediyenin konteynır ücreti istemesinin dayanağı tarifenin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Bu durumda 2014 mali yılı bütçe tarifesinin konteynır ücreti başlıklı kısmında ve hukuka aykırı olan bu tarife dayanak alınarak davacı şirketten Edirne İli Merkez, İskender köyü, 172 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 36 adet konut için 12.516.39 TL konteynır ücreti istenilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.
kaynak:Hudut

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here