OKUMAGRUBU HAKKINDA

10991181_10204428174718626_1880909944782040263_n

Okumagrubu Gezi sürecinde yaratılan tarihi hem çok iyi gözlemledi hem içerisinde bulunarak sürecin içerisindeki yerini aldı. Aslında Okumagrubu kurulduğundan bu yana Gezi sürecinde var olan talepleri, yaşantıları savundu hep. Neydi bu talepler, yaşantılar?

Okumagrubu “Ne biri diğerinden daha fazla aç, ne de biri diğerinden daha fazla tok” felsefesiyle kurulmuş, kültürlerin farklılıklarını, uzlaşmaz çelişkilerini inceleyerek bu çelişkileri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır, toplumların birlikteliğini savunan, toplumlar arasındaki aşılmaz gibi görülen veya gösterilmeye çalışılan suni kargaşaları ortadan kaldırarak tüketen değil üreten, örgütlenen toplulukları hedeflemiştir. Kendi yaşam felsefesine paralel olan tüm kurum, kuruluş, tüzel kişi ve kişilerle eşit ilke ve koşullarda hareket edebilen, yaşamda hiç bir olaya müdahalesiz kalmayan, yaşamı seyretmeyi değil içerisinde var olarak, üretmeyi, birlikte
üretimi içselleştirip ilke edinerek hareket eden bir sivil inisiyatiftir okumagrubu.

Başta da söylediğimiz gibi kültürler arasındaki çelişkileri savaşlardan çekip birlikteliğe dönüştürmeyi hedefledik ve bunu yaparken başka kültürlerden insanlarla omuz omuza verdik, birbirimizden öğrendik, öğrendikçe büyüdük, büyüdükçe birlikte ürettik. Birlikte üretimi, kominal yaşamı istemeyen sistem karşımızda durdukça bizler hep birlikte direndik.

Bu direniş bir yaşam felsefesiydi ve bu yaşam felsefemiz Gezi süreciyle büyük bir patlama gibi açığa çıktı.
Okumagrubu olarak yaşam felsefemizi dilimizin döndüğünce herkese anlatmaya çalıştık. Anlatırken insanların karşısına çıkıp nutuklar atarak değil yine üretimin içerisinde pratiğimizle bunu göstermeye çalıştık.
Okumagrubu bu süreçte kendisini sadece bir sivil insiyatif olarak değil Gezi sürecinin bir parçası olarak sürecin içerisinde harmanlayıp halk hareketine dönüştürmüştür. Artık Okumagrubu eşittir Gezi ruhu olmuştur. Çünkü halklar birleşme yolundadır ve Okumagrubunun savunduğu ve yürüdüğü bu yol Gezi süreciyle kesişmiştir.

Okumagrubunun yıllardır savuna geldiği halkların birlikteliği Gezi süreciyle vücut bulmuştur. Birlikte üretim, kominal yaşam, haksızlığa ve zulme direniş artık halklarla bütünleşerek devam etmektedir forumlarda, meydanlarda…

OKUMAGRUBU