RTÜK, öğretmen namaz kılmıyor şeklinde ifadeleri kullanan Show Tv’ye 317 bin TL ceza verdi.

“Prof. Dr. Mustafa Karataş ile İftar Vakti” programında, Karataş, “Öğretmen namaz kılmıyor, albay namaz kılmıyor, hiç gören olmuş mu? Öğretmen namazı bırak, Allah dese, inşallah dese, sözün arasında pişman oluyor” şeklinde sözler sarfetmişti.

Bu sözler üzerine, Kamu Sen, öğretmenlerin, dinden bihaber, hatta dine karşı bir grup gibi gösterildiği gerekçesiyle RTÜK’e başvurmuştu.

RTÜK, söz konusu ifadelerin, öğretmenlik mesleğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını kamuoyu nezdinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadeler olduğunu belirterek, programı yayınlayan Show Tv’ye 317 bin 173 TL idari para cezası uygulanmasına oybirliği ile karar verdi

ÜK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu yayında program sunucusu tarafından “… Baksana Bakkal İsmail Amca namaz kılıyor, Hademe Hacer Teyze namaz kılıyor, Bekçi Ahmet Amca namaz kılıyor; ama Öğretmen namaz kılmıyor. Albay Rüştü Efendi hiç namaz kılmıyor. Hiç gören olmuş mu? öğretmen namazı bırak Allah dese, İnşallah dese sözün arasında pişman oluyor. Namaz kılmak için çok vakit var. Yaşlanınca, emekli olunca kılarım.” şeklindeki söz konusu ifadelerin, öğretmenlik mesleğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını kamuoyu nezdinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ifadeler olduğu,

Bu nedenlerle söz konusu yayında, 6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri; “… kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” hükmünün ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu itibarla;
Kuruluşa, 18.03.2011, 04.04.2011, 09.04.2011 tarihli yayınları nedeniyle evvelce 21.04.2011, 26.05.2011, 16.06.2011 tarih ve 2011/23, 2011/32, 2011/37 sayılı toplantılarda alınan 9, 24 ve 60 nolu Üst Kurul Kararlarıyla 6112 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, uyarı yaptırımı uygulandığı tespit edildiğinden, aynı hükmün tekraren ihlali nedeniyle, Kanun’un 32’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “…ihlalin tekrarı halinde medya hizmet sağlayıcıya ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden üçüne kadar idari para cezası verilir” hükmü uyarınca,

İhlalin tespit edildiği tarihi itibariyle kuruluşun Mayıs 2016 ayına ait ticari iletişim gelir beyanının 31.717.319,3 Türk Lirası olduğu değerlendirilerek, yüzde bir oranı (%1) 317.173,00 TL. İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINA, oy birliği ile karar verildi.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here