Sovyetler Birliği’nin ilk yıllarında etkili bir siyasetçiydi. Dışişlerinden Sorumlu Halk Komiseri görevini alan ilk kişi, Kızıl Ordu’ nun kurucusu ve komutanı, Savaştan Sorumlu Halk Komiseri oldu. Ayrıca Bolşevik Parti’nin Politbüro üyesiydi. Stalin ile giriştiği siyasi mücadeleyi kaybedince resmi görevlerden alındı ve Sovyetler Birliği’nden sürgün edildi.

indir

Lev Troçki 7 Kasım 1879 yılında Güney Ukrayna’nın Kirovograd kentinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşındayken babası onu Odessa daki Alman okuluna göndermiştir. Gençlik yıllarından itibaren sosyal demokrat çevrelerle ilişki kurmuş ve yaşamının sonuna kadar savunacağı Marksist görüşleri benimsemiştir.1898 yılında devrimci faaliyetleri nedeniyle tutuklanmış ve iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu dönemde “Troçki” ismini ilk burada almıştır. Yine bu dönemde yaşamının büyük bölümünde yol arkadaşı olacak Alexandra Sokolovskaya  ile evlenmiştir. 1902 yılında cezaevinden firar etmiş ve Londra’ya geçerek Lenin, Martov, Plehanov gibi devrimcilerin yer aldığı Iskra’da yazılar yazmaya başladı.

İlk önemli eseri “Sonuçlar ve Olasılıklar”‘dır.Bu eser daha sonra “Sürekli devrim” teorisine kaynaklık etmiştir. Buna göre proleteryanın az, sanayinin gelişmemiş, geri bir ülke olmasına rağmen Rusya’daki devrim feodalizmin tasfiyesi ve burjuva-demokratik devrimle kalmayacak ve proleter sosyalist devrime doğru ilerleyecekti. Bu fikirlerin daha sonra Ekim Devrimi’nde kanıtlanmıştır.

Troçki, Rus Demokrasi İşçi Partisi nde 1903 yılında oluşan Bolşevik ve Menşevik ayrışmasında Menşeviklerin tarafında yer almıştır. Yalnız Troçki klasik bir Menşevik olmadığı belirtilmektedir. John Redd, ”Dünyayı Sarsan On Gün” kitabında Troçki’nin Menşeviklerin içinde yer alan bir hizip olan Enternasyonel Menşeviklerin tarafında yer aldığından bahsetmiştir.

Şubat Devrimi’nin ardından ülkeye dönen Troçki, Bolşeviklerin  tarafına geçmiş ve Ekim Devriminin’nin en önemli ve etkili devrimcilerinden biri olmuştur. Petrograd Sovyeti başkanlığı yapmış ve Kızıl Ordu’yu kurma görevini üstlenmiştir. Bununla birlikte Yine Brest- Litovsk anlaşması’nı imzalamak için görevlendirilmiş, ancak bunu reddetmiştir.

Devrimin ilk yıllarında etkili olmasına rağmen Lenin ‘in ölümünün ardından Stalin ve taraftarlarına karşı siyasi mücadelesini kaybetmiştir.Stalin ve taraftarlarının iktidarından 2 yıl sonra tüm yetkileri elinden alınmış ve 1927 yılında Kazakistan’a sürgün edilmiştir.1929 yılında ise Sovyetler Birliği’nden sürgün edilmiştir. 1929-1933 yılları arasında Türkiye’ye gelmiş ve Büyükada’dabyaşamıştır. Bu dönemde birçok yazı kaleme almıştır. 1933 yılının ardından Fransa ,Norveç ve en nihayetinde Meksika’ya gitmiştir. Burada 4.Enternasyonel örgütlenmesini kurma çabasında bulunmuştur.

 

Sivastapol_KoskuBüyükada – Sivastopol Köşkü (Troçki Evi)

1940 yılında Ramon Mercader tarafından başına buz baltası ile vurularak ağır yaralanmış ve ertesi gün hayatını kaybetmiştir. Mezarı ABD li yoldaşları tarafından ABD’ye götürülmek istensede bu ABD hükümeti tarafından reddedilmiştir.

Görüşleri Troçkizm olarak bilinmektedir. Bu görüş özellikle SSCB ile ilgili tespitlere dayanmaktadır. Bu anlayışa göre ;Sovyetler Birliği gerçek bir sosyalizm modeli değildir ve bürokratik bir işçi devletidir.Troçkizm’e göre sosyalizm ancak dünya çapına yayılırsa istenilen sınıfsız topluma ulaşılabilir.Stalin ve taraftarlarının Tek Ülkede Sosyalizm anlayışına karşı dünya devrimini savunmaktadır. Troçki bunu kapitalizmin emperyalizm çağına girdiğini, burjuvazinin uluslararası tekelci olduğunu ve emperyalist uluslar arası işbirliğinin tek ülkede sosyalizmin inşasını olanaksız hale getireceği şeklinde açıklamaktadır.

Lenin, Ekim Devrimi’ni dünya devriminin bir başlangıcı olacağını umut etmiştir, ancak Avrupa devrimlerinin başarısızlığa uğramasının, devrimin kendi ülkelerine sıçrayacağından korkan Avrupa burjuvazisinin Sovyetlere savaş ilan etmesi ve bu savaşta devrimci işçilerin ölmesinin,  uygulanan savaş komünizmi politikasının köylüler tarafından olumlu karşılanmayışının ve bunun ardından çeşitli isyanların çıkmasının, zaten az ve geri olan sanayinin çökmesinin ve benzeri olumsuz etkenlerin bürokratik bir sınıfın oluşmasına ön zemin hazırladığı iddia edilmektedir.

tumblr_napy54vzQ61sggt2wo1_500

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here