Karaağaç Tahliye ve Drenaj Kanalı

Edirne Karaağaç Bosnaköy taşkın önleme projesi kapsamında yapılması planlanan kanal projesi rant uğruna doğa tahribatına bir kez daha yol açıyor.Projede 7 km mesafeli 80 metre genişliğinde düşünülen kanalın sel taşkınlarını önleme amacından uzak olduğu, bu konuda uzman kişiler tarafından da belirtilmiştir.Yaklaşık 1200 dönüm birinci sınıf tarım arazisinin tahrip olacağı , üzerindeki binlerce ağacın yok edileceği, çıkacak harfiyatın ayrı bir çevre kirliliği yaratacağı dolayısıyla ekolojik dengeyi bozacaktır.Sel taşkınları sadece Karaağaç Bosnaköy bölgesinde olmadığı , bu sorunun çözümü için bölge topraklarını yok etmek yerine, Yunanistan ‘ la anlaşarak nehir yatağının temizlenmesini ve derinleştirilerek akış hızının sağlanması öncelikli olmalıdır.

 Bölgedeki halkın sadece tarımla geçindiği ortadadır.Bu projeyle ellerinden alınan arazileri sonucunda çoğu işsiz kalacak mecburiyetten göçe zorlanacaktır.Bu projede bölge halkının ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmayarak ,oldu bittiye getirilmiştir.Fakat bu topraklarda yaşayan insanlar olarak doğa tahribatına izin vermeyeceğiz.Bunun içindir ki başta halkımız ve belediyelerimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşları ,siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerini ortak mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz.

                                                                                                                                 OKUMAGRUBU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here